ProductS
 

เหยื่อกำจัดหนู ราคูมิน เพส (Racumin Paste)
คุณสมบัติ ราคูมิน เพส (RACUMIN PASTE)

Racumin Paste (5kg) 500pack
Racumin® Paste เป็นสูรเคมีสากลที่เป็นที่ยอมรับอย่างมาก ส่วนของสารที่ทำให้
เลือดไม่แข็งตัว ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับการใช้กำจัดและควบคุมหนูทุกชนิด
เหมาะกับการใช้ควบคุมและกำจัดหนู ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่สาธารณะ ฯลฯ
รวมทั้งสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่นท่อระบายน้ำเสีย คอกสัตว์และฟาร์มเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ :
ส่วนผสมสำคัญ: คูมาเททาริล Coumatetralyl   0.0375% w / w
สารดึงดูดและดึงความสนใจสำหรับหนู
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดทำให้ปลอดภัยสำหรับสัตว์ที่ไม่ใช่เป้าหมาย (อาจกินหนูตาย)
การควบคุมหนูที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างรวดเร็ว คำแนะนำด้านความปลอดภัย:

 • อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งาน
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ห้ามใช้อัตราส่วนเกิดจากที่แนะนำในฉลากผลิตภัณฑ์
 • อันตรายหากกลืนกิน
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา
 • ไม่ควรทิ้งเหยื่อไว้ในที่ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายโดยเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ใช้สถานีเหยื่อเมื่อวางเหยื่อใกล้กับส่วนผสมอาหาร
 • ห้ามกินดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์นี้
 • สวมชุดป้องกันมาตรฐาน (PPE) รวมถึงถุงมือ, แว่นตา, มาสก์หน้าและ
 • เครื่องช่วยหายใจเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
วิธีใช้
 • ใช้ Racumin Paste เมื่อพบแหล่งการออกมาหากินของหนู
 • วางเหยื่อล่อ ตามแหล่งอาศัยของหนู
 • ดำเนินการตามกระบวนการเหยื่อในพื้นที่ที่ยังมีกิจกรรมหนูอยู่
 •  เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพให้ตรวจสอบเหยื่อทุก 2 วัน
 • โดยเฉพาะในพื้นที่กำจัดขยะ เปลี่ยนเหยื่อทันทีเมื่อถูกหนูกิน
พื้นที่วางเหยื่อ
 • อาคารพาณิชย์อาคารอุตสาหกรรมอาคารเกษตรกลางแจ้ง
 • ห้องมุมอับ , ห้องเก็บของ, แหล่งปฏิกูล

ขนาดบรรณจุ น้ำหนักสุทธิ: 5.0 กิโลกรัม (10 กรัม x 500 แพ็ค)

ค่าความปลอดภัย (COUMATETRALYL)
LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก > 5,000 mg/kg