รายละเอียด : เจลกำจัดแมลงสาบ อิมิซา เจล  

รวมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หลักๆ ที่หน่วยงานภาครัฐส่วนมากจะนำไปใช้ในการพ่นกำจัดยุงนำภาหะตามสถานที่ เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันแมลงนำภาหะ และ บริษัทเอกชน