ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหา กลุ่มฟอสเฟต
(กลุ่มฟอสเฟต.คาร์บาเมต) (10 Test) อายุ 1 ปี


ชุดทดสอบบอแรกซ์ (ผงกรอบ)ในอาหาร
และสารเคมี (50 Test) อายุการใช้งาน 2 ปี


ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร(น้ำยาดองศพ)
1 Test /อายุการใช้งาน 2 ปี


ชุดทดสอบความสระอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ
20 Test /อายุการใช้งาน 6 เดือน


ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์(สารฟอกขาว)ในอาหาร
100 Test /อายุการใช้งาน 2 ปี


ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง
20 Test /อายุการใช้งาน 1 ปี


ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร
30 Test /อายุการใช้งาน 3 เดือน


ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร
12 Test /อายุการใช้งาน 3 เดือน


ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร(สารกันรา)
50 Test /อายุการใช้งาน 2 ปี


ชุดทดสอบความกระด้างทั้งหมดของน้ำ
30 Test /อายุการใช้งาน 1 ปี


ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค
60 Test /อายุการใช้งาน 2 ปี


ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี
20 Test /อายุการใช้งาน 1 ปี


ชุดทดสอบปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพในนมและผลิตภัณฑ์นม
50 Tset /อายุการใช้งาน 3 เดือน


ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์
50 Test/อายุการใช้งาน 3 เดือน


ชุดทดสอบโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำในอาหาร
25 Test /อายุการใช้งาน 6 เดือน


ชุดทดสอบสารซัลไฟต์ในอาหาร
50 Test /อายุการใช้งาน 1 ปี


ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม
5 Test /อายุการใช้งาน 2 เดือน


ชุดทดสอบคลอแรมเฟนิคอล 2
10 Test /อายุการใช้งาน 2 ปี


ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน-2 ในครีมทาหน้า
20 Test /อายุการใช้งาน 2 ปี


ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้า
20 Test /อายุการใช้งาน 2 ปี


ชุดทดสอบเมทานอลในเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร
10 Tset


ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง(กรดวิตามิน A)
20 Test/อายุการใช้งาน 2 ปีชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ
10 , 20 test /อายุการใช้งาน 2 ป


ชุดทดสอบน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น SI-2
50 test /อายุการใช้งาน 6 เดือน


แผ่นทดสอบ ปริมาณคลอรีน / 5 เมตร


กระดาษทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง pH


กระเป๋าชุดตรวจแก้พิษยาฆ่าแมลงตกค้างในเลือด


ชุดทดสอบโคลีนเอสเตอเรส /100 test


ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีน i - kit


กระดาษปิดจมูก