ProductS
 


เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ฟอนแทน พอร์ทต้าสตาร์ เอส
FONTAN PORTASTAR S

ข้อมูลทางเทคนิค
ฟอนแทน พอร์ทต้าสตาร์ เอส (FONTAN PORTASTAR S)
เป็นเครื่องพ่นสารเคมีระบบฝอยละอองละเอียด ULV ขนาดเล็กกะทัดรัด
ใช้สารเคมีความเข้มข้นสูงมีประสิทธิภาพสะดวกในการใช้งาน
-ระบบรองหลังแบบเบาะอากาศ ช่วยลดความร้อนและการสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ และปั้มลม ระบบโรตารี่ในขณะใช้งาน ถังน้ำยาและถังน้ำมันเชื้อเพลิงทำจากพลาสติกชั้นดี ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของรังสี UV พร้อมแผ่นกรองเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในระบบ
-ระบบปั้มลมด้วยปั้มโรตารี่ที่ปลอดภัยจากการดูแลรักษาพร้อมไส้กรองอากาศแบบแห้งขนาดใหญ่เพื่อให้มีปริมาณอากาศมากพอ
ตลอดการใช้งาน
-ระบบควบคุมปล่อยน้ำยาที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมไกเปิด-ปิด
สะดวกแก่การใช้งาน พ่นต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆลักษณะจำเพาะของเครื่อง ฟอนแทน พอร์ทต้าสตาร์ เอส
/ ULV Fontan Portastar S
1.เครื่องยนต์ 2 จังหวะ แข็งแรง ทนทาน และสมรรถนะสูง
สตาร์ทติดง่ายด้วยระบบคลัชแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
2.ละอองน้ำยาที่พ่นด้วยเครื่อง ULV FONTAN PORTASTAR S
ขนาด 2-20 ไมครอน
3.หัวพ่นแบบไกเปิด-ปิด ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ การใช้งาน
1.FONTAN OORTASTAR S เป็นเครื่องพ่นสารเคมีระบบฝอยละเอียด ULV แบบสะพายหลังเพื่องานพ่นสารเคมีกำจัดแมลง สัตว์นำโรคและเชื้อ
โรคในมนูษย์ พืช สัตว์ และผลผลิต
2.พ่นยาฆ่าแมลงนำโรคในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
3.พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืชในโรงเรือน และในแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก อ้อย กาแฟ
4.พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล
อาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัยของคน และคอกสัตว์
5.พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่ออารักขาสินค้าและผลิตผลทางการ
เกษตรในไซโลห้องเก็บของและในโรงงาน ข้อดี
1.FONTAN PORTASTAR S เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดระบบ ULV
ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษให้พ่นสารเคมีเข้มข้นที่มีละอองละเอียดมากขนาดเม็ด
น้ำยา 2-20 ไมครอนด้วยปริมาณ
2.ลม 35 ล.บ./ซม. จากปั๊มโรตารี่ ที่ปลอดการดูแลรักษา ทำให้ละอองน้ำ
เกาะกลุ่มลอยปกคลุมพื้นที่ได้นานและทั่วถึงกว่าเครื่องพ่นฝอยละอองทั่วไป
 ที่มีขนาดเม็ดน้ำยาใหญ่กว่า 50 ไมครอน
3.หลักการพ่นสารเคมีแบบ ULV คือการพ่นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูง
ในปริมาณน้อยพ่นคลุมพื้นที่ได้มาก จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพ่นค่าสาร
 ตัวทำลายน้ำมันเชื้อเพลิง และในเวลาการปฏิบัติงานลดการสูญเสียสารเคมี
 ไม่ก่อปัญหาต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากละอองน้ำยาตกพื้น หลักการทำงาน
        เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดระบบ ULV FONTAN PORTASTAR S ใช้เครื่องยนต์ 2 จังหวะหมุนปั๊มลมแบบ โรตารี่
ที่ปลอดการดูแลรักษา ผลิตลมแรงดันต่ำเป่าผ่านหัวฉีดน้ำยา ที่ความเร็วลม 200 เมตร/วินาที ทำให้สารเคมีที่ถูกพ่นออกมาแตกตัวเป็นละอองน้ำยาขนาดเล็กละเอียด ลอยตามกระแสลม แทรกซึมเข้าไปทุกพื้นที่เป้าหมาย เมื่อกดไกเปิด-ปิด น้ำยา ซึ่งสามารถควบคุมระยะเวลา การพ่นได้ตามต้องการ
        FONTAN POETASTAR S ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับเทคนิคการพ่นสารเคมีฝอยละอองละเอียด ระบบ ULV ที่ใช้สารเคมีควมเข้มข้นสูงเป็นพิเศษได้โดยสามารถปรับอัตราการไหลของสารเคมีระหว่าง 1-6 ลิตร/ชั่วโมงขึ้นอยู่กับขนาดละอองน้ำยาที่ผู้ใช้ต้องการ

 

ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องยนต์ 2จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
สมรรถนะเครื่องยนต์ 2 แรงม้า
ส่วนผสมน้ำมันเครื่อง : น้ำมันเบนซิน 1:50 (ระยะเริ่มใช้เครื่อง 1:25)
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซินธรรมดาผสมน้ำมันเครื่อง
ระบบจุดระเบิด ใช้ระบบอีเล็คโทรแมกเนติค
สตาร์ทเตอร์ แบบมือดึงมีลานม้วนกลับ
คาร์บูเรเตอร์ ระบบไดอะแฟรม
การใช้เชื้อเพลิง (ผสม 2 จังหวะ) ประมาณ 0.85 ลิตร/ชม.
ปั๊มลมโรตารี่ ปลอดการบำรุงรักษา
ความจุของถังเชื้อเพลิง 0.7 ลิตร
ความจุของถังย้ำยาเคมี 3 ลิตร
น้ำหนักเครื่องเปล่า 12.6 กิโลกรัม
ขนาดรอบนอก 41x43x48 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
ปริมาณลมจากปั๊มโรตารี่ 35 ลบ.ม./ชม.
ความเร็วลมที่หัวฉีด ประมาณ 200เมตร/วินาที
อัตราพ่นสารเคมี (วัดโดยพ่นน้ำมันดีเซล) หัวฉีดเบอร์ 30:1 ลิตร/ชม.
  หัวฉีดเบอร์ 45:2 ลิตร/ชม.
  หัวฉีดเบอร์ 58:3 ลิตร/ชม.
  หัวฉีดเบอร์ 84:6 ลิตร/ชม.
ขนาดละออง (VMD เล็กกว่า 30 ไมโครเมตร(วัดเมื่อพ่นด้วยน้ำมันดีเซล)
พิสัยการพ่นตามลม พ่นได้ไกล 50-100 เมตร
ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้  
อุปกรณ์มาตรฐาน
  • ชุดหัวฉีดเบอร์ 30, 45 , 58 และ84
  • ชุดเครื่องมือ
  • กรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
  • กรวยเติมสารเคมี
  • คู่มือการใช้งานเครื่อง