ชุดทดสอบโคลินเอสเตอเรส (สารพิษกำจัดแมลงตกค้างในเลือด)   
รายละเอียด    
การกำจัดแมลงที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1.  กลุ่มคลอริเนตเตด ไฮโดรคาร์บอน (Chlorinated Hydrocarbon compounds)
2.  กลุ่มออร์แกนโนฟอสฟอรัส (Organophosphorus compounds) และ
3.  กลุ่มคาร์บาเมต
สารเหล่านี้มีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์ โคลีนเอสเตอเรส 
การยับยั้งเกิดขึ้นมากน้อยแล้วแต่เกษตรกรได้รับปริมาณมากหรือน้อ
จำนวนตัวย่างที่ตรวจได้/ชุด : 100 ชุด    
สารที่ตรวจสอบ :   ปริมาณเอนไซม์โคลินเอสเตอเรส    
ตัวอย่าง   :   น้ำเหลือง    
ประโยชน์      - สำหรับตรวจการแพ้พิษสารกำจัดศัตรูพืช จำพวกออร์แกนโนฟอสฟอรัส 
และคาร์บาเมตบางตัว
 - ดัชนีบ่งชี้ของการเฝ้าระวังและติดตามอันตรายการเกิดพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช
  อายุผลิตภัณฑ์   :    1 ปี      
  การเก็บชุดทดสอบ  : ควรปิดฝาขวดให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิ 4-8 C'    
  หลักการ ของ Bigg (Bigg’s mothod)    
 
 
(Pseudo)
 
Acetylcholine Cholinesterase
-------------------->
   Acetic acid + Choline
  การตรวจหาเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส โดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษ
การเตรียมตัวอย่างเลือด ทำได้ 2 วิธี
วิธ
ีที่ 1 ( เจาะจากเส้นเลือดดำ (venous vein))
          - เจาะเลือดให้ได้อย่างน้อย 2 มล.
          - นำไปปั่นที่ 2,500 รอบ/นาที นาน 10 นาที
          - แยกซีรั่มออกมาเพื่อทดสอบ

วิธีที่ 2 ( เจาะจากปลายนิ้ว )
           - ใช้ Iancet สะอาดเจาะเลือดจากปลายนิ้วนาง
           - ใช้ capillary tube ดูดเลือดไว้ไม่น้อยกว่า ¾ ของหลอด แล้วอุดก้นหลอดด้วยดินน้ำมัน
           - นำไปปั่นด้วยเครื่องปั่น haematocritหรือตั้งไว้ให้ซีรัมแยกส่วนออกจากเม็ดเลือด
 

1. วางกระดาษทดสอบหนึ่งแผ่น บนกระจกสไลด์

 

2. หยดซิรั่มลงบนกระดาษทดสอบ 20 µl.หรือ 2.5 ซม.ของ Cap. tube

 

3. นำสไลด์อีกแผ่นปิดทับกระดาษทดสอบไว้
แล้วอ่านผลที่เวลา 7 นาที

 
 
< 75.0 u/ml.
≥ 75.0 u/ml.
≥ 87.5 u/ml.
≥ 100 u/ml.