เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน สวิงฟอกซ์(swingfog SN 50)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 - กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาป
 - กำจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และถนอมผลิตผลทางเกษตร
 - กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
- ระบบ หมอกควันของเครื่องพ่นหมอกควัน ยีห้อ สวิงฟ๊อกซ์ -ช่วยรักษาคุณภาพของสารเคมีที่ใช้พ่น โดยการให้สารเคมีสัมผัสอากาศร้อน
ที่อุณหภูมิ 50/60 องศาเซลเซียส ในเวลาเพียง 4-5/1,000 วินาที (0.004-0.005 วินาที) -สารเคมีแตกตัวเป็นละอองหมอกควันเล็กๆ ขนาด 0.1 - 60µm ที่ไม่ทำลายประสิทธิภาพการกำจัดแมลง และมีค่า VMD ตามมาตรฐาน กระทรวง  สาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก
-ถังบรรจุน้ำยาเคมีทำด้วยเหล็กปลอด สนิม ขนาด 6.5 ลิตร (เอสเอ็น 50) หรือถังบรรจุน้ำยาเคมีทำด้วยโพลีเอธิลีน
ชนิดทนทานต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต ขนาด 6.5
-กล่องเก็บเสียง เพื่อความดังของเครื่องพ่นอยู่ในระดับ 90 เดซิเบล ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

รายละเอียดเครื่อง

ข้อมูลทางเทคนิค สวิงฟ๊อกซ์ เอสเอ็น 50
 ถังบรรจุน้ำยาเคมี ทำด้วยเหล็กปลอดสนิม ความจุ 6.5 ลิตร 
 ห้องเผาไหม้/กำลังที่ออก 18.7 กิโลวัตต์/25.4 แรงม้า หรือ 16,100 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง 
 อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(ประมาณ)  2 ลิตร/ชั่วโมง
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง(ประมาณ)  1.4 ลิตร 
 ความจุของถังบรรจุน้ำยาเคมี 6.5 ลิตร 
ความดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิง(ประมาณ)  0.08 บาร์ 
 ความดันในถังบรรจุน้ำยาเคมี(ประมาณ) 0.3-0.4 บาร์ 
 การจุดระเบิด ใช้พลังงานจากถ่านไฟฉาย 4 ก้อน ต่อแบบ อนุกรม
(ขั้วลบลงดิน) คอยล์จุดระเปิดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ 
น้ำหนักเครื่องเปล่า(ประมาณ)  8.8 กิโลกรัม
 ขนาด(ประมาณ) 133x29x33 
ปริมาณน้ำยาเคมีที่พ่นออก(ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติของน้ำยาเคมีที่ใช้)
ค่าที่แสดงนี้เป็นค่าที่ใกล้เคียง ซึ่งวัดจากการใช้น้ำพ่น ปริมาณน้ำยา
ที่พ่นออกอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 25% โดยการใช้หัวฉีดให้ใหญ่ขึ้นแต
่ละอองหมอกที่ได้อาจไม่เล็กเท่าที่ต้องการ

0.7 :10.0 ลิตร/ชม.
0.8 : 14.0 ลิตร/ชม.
0.9 : 17.5 ลิตร/ชม.
1.0 : 20.5 ลิตร/ชม.
1.1 : 23.5 ลิตร/ชม.
1.2 : 27.0 ลิตร/ชม.
1.4 : 32.0 ลิตร/ชม