รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ทรายเทมีฟอสเวคโตฟอส 1% ( Temephos Vactophos 1% w/w SG )

ประโยชน์ :
ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย นาน 3 เดือนโดยไม่มีการเติมน้ำลงในภาชนะอีก
วิธีใช้
:
1. ใส่ในภาชนะน้ำใช้ น้ำทั่วไป ในอัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร หรือ 2 ช้อนชา
ต่อน้ำ 140 ลิตร (1 ช้อนชา เท่ากับ 7 กรัม)
2. ใส่ในขาตู้กันมด, แจกัน ใช้ในอัตรา 1/10 ช้อนชา
วิธีเก็บรักษา
:
เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
คำเตือน :
1. ไม่ควรใช้ เวคโตฟอส เกินกว่า อัตรส่วนที่กำหนดในวิธีการใช้
วิธีแก้พิษเบื้องต้น :
1. หาก เวคโตฟอส ถูกผิวหนังต้องล้างออก ด้วยน้ำสบู่ ถ้าเบื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออก แล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วย น้ำสะอาด จำนวนมากจนอาการระคายเคืองทุเล่า หากไม่ทุเลา ให้ไปพบแพทย์
3. หากกลืนกิน เวคโตฟอส ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำ 2 แก้ว แล้วทำการล้วงคอและ ให้รับประทานถ่าน
แอคติเวทเต็ก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะ บรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ เวคโตฟอส