.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ทรายเทมีฟอสแวคเตอร์ (VECTOR)"Temephos 1 SG )
รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า  แวคเตอร์ 1 จี  (Vactor 1 G)
ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เคลือบสาร เทมีฟอส (Temephos) 1%

ข้อมูลทั่วไป
- บรรจุภาชนะถังพลาสติกมีหูหิ้วสีขาว  การบรรจุมี 2 แบบ คือ แบบบรรจุซองขนาดซองละ 50 กรัม จำนวน 500 ซองต่อถัง และแบบไม่บรรจุซอง บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม
- ผลิตภัณฑ์เป็นทราย (Silica Sand) เคลือบสารเทมีฟอส(Temephos) ชนิดเข้มข้น เม็ดทรายที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้วมีความแห้งไม่เกาะเป็นก้อน ค่าสารออกฤทธิ์มีค่าเท่ากับ 1%
-  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กำจัดลูกน้ำยุงชนิด แกรนูล
- ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ Temephos 1% w/w
- ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.811/2546
- แวคเตอร์ ผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้วว่าเป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยสูงและใช้ในน้ำได้ สามารถอยู่ได้นาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำ
- ใส่ในภาชนะบรรจุน้ำอัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ 2 แกลลอน หรือ 2 ช้อนชาต่อน้ำ 140 ลิตร
- ผลิตโดยบริษัทที่ได้มาตรฐาน ISO  9001:2000
- เพื่อให้การกำจัดลูกน้ำยุงมีประสิทธิภาพในหนึ่งปีควรใช้แวคเตอร์ 1 จี 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ก่อนถึงฤดูฝน  ครั้งที่ 2 หลังจากการใช้ครั้งแรก 2 เดือน