...

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทรายเทมีฟอสเทมีการ์ด 1% ( Temeguard 1% SB )

ประโยชน์ Temephos 1% w/w (แบบบรรจุซอง 50 กรัม) ใช้กำจัดลูกน้ำยุงนาน 4 เดือน
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ วอส. 269/2546
สารสำคัญ : Temephos  1% w/w Sand Base
วิธีใช้ 1.ใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำใช้ ในอัตราส่วน 1 กรัม (1/7 ช้อนชา)ต่อน้ำ 10 ลิตร
          2.ใส่ในขาตู้กันมด แจกันใช้ในอัตรา 1/10 ช้อนชา
วิธีการเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยงคำเตือน
1. ห้ามรับประทาน
2. ใช้เทมีการ์ด 1% เอสบี ตามอัตราที่กำหนดในวิธีใช้อย่างเคร่งครัด
3. ห้าม โรย เทมีการ์ด 1% เอสบี นี้ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ในบ่อเลี้ยงปลา หรือสัตว์น้ำ ชนิดอื่นๆ
4. ระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงเลียกินน้ำที่มีเทมีการ์ด 1% เอสบี
5. ระวังอย่า ให้ถูกผิวหนังโดยตรงเพราะอาจทำให้ ระคายเคือง
6. หลังการใช้ทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่
7. ภาขนะบรรจุ เทมีการ์ด 1% เอสบี เมื่อใช้ หมดแล้วให้ทิ้ง หรือทำลาย ห้าม นำไปเผาไฟ จะเกิดอันตราย
8. ห้าม ทิ้ง เทมีการ์ด 1% เอสบี หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำ สาธารณะ
การแก้พิษเบื้องต้น
1. หาก เทมีการ์ด 1% เอสบี ถูกผิวหนังต้องล้างด้วยน้ำและสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอากรระคายเคืองทุเลาลง หากไม่ทุเลา ให้รีบไปพบแพทย์
3.หากกลืน กิน เทมีการ์ด 1% เอสบี ทำให้อาเจียนโดย ดื่มน้ำ 2 แก้ว แล้วทำการล้วงคอและ ให้รับประทานถ่านแอคติเวทเต็ทแล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรก ของเทมีการ์ด 1% เอสบี