.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ทรายเทมีฟอสลาร์เบท 1 % SG ( Labrait 1% SG )

    ทรายกำจัดลูกน้ำยี่ห้อ “ลาร์เบท (Labrait)” เป็นเม็ดทรายที่ถูกเคลือบด้วยสารออกฤทธิ์ Temephos 1.0% W/W SG (กลุ่มเคมี organophosphate) ซึ่งเป็นสารเคมีที่สังเคราะห์โดยมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพราะฉะนั้นเราจึงใช้คุณสมบัติด้านนี้ของสาร Temephos ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย สาร Temephos จะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำ รวมทั้งสามารถกำจัดตัวอ่อนของแมลงต่างๆ เช่น ริ้นน้ำจืด, ริ้นน้ำเค็ม, ริ้นดำ, แมลงหวี่ขาว เป็นต้นข้อมูลทรายลาร์เบทเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศอินเดียที่ได้มาตรฐานสากล โดยผ่านการวิเคราะห์และทดสอบกับหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยของรัฐ เช่น สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), ภาควิชากำรจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลาร์เบท เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข (GMP) และเป็นที่ยอมรับจากองค์กรอนามัยโลก (WHO) แล้วว่าเป้นสารเคมีที่มีความปลอดภัยสูง และใช้ในน้ำได้ สามารถอยู่ในน้ำได้นาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำ

ลาร์เบท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO

วิธีใช้
 • ใส่ภาชนะบรรจุน้ำ อัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ 2 แกลอน หรือ 2 ซ้อนชา ต่อน้ำ 140 ลิตร
 • ใส่ในหนองน้ำทั่วไป อัตราส่วน 200 กรัม ต่อพื้นผิวน้ำ 100 ตารางเมตร
 • ใส่ในท่อระบายน้ำ ท้องร่อง อัตราส่วน 200 กรัม ต่อพื้ยผิวน้ำ 100 ตารางเมตร
 • ใสในที่รองตู้กับข้าว แจกัน อัตราส่วน 3-5 กรัม หรือ 1/10 ซ้อนชา
 • เพื่อให้การกำจัดลูกน้ำยุงลายมีประสิทธิภาพ ใน 1 ปี ควรใช้ ลาร์เบท 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ก่อนฤดูฝน ครั้งที่ 2 หลังจากใช้ครั้งแรก 2 เดือน

  คำเตือน : ไม่ควรใช่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในวิธีใช้

  วิธีแก้พิษเบื้องต้น
 • หากถูกผิวหนังต้องล้างออกด้วยน้ำและสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 • หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการทุเลาลง หากไม่ทุเลา ให้นำส่งแพททย์
 • หากกลืนกิน ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำ 2 แก้วแล้วทำการล้วงคอและให้รับประทานถ่านแอดติเวทเต็ท แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที่ พร้อมพาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์
ขนาดบรรจุภัณฑ์
- แบบบรรจุถังพลาสติก 25 กิโลกรัม
- แบบซอง 50 กรัม บรรจุถังพลาสติก 25 กิโลกรัม
- แบบซองชา 20 กรัม บรรจุถังพลาสติก 25 กิโลกรัม