ทรายเทมีฟอส 1 % เทมีคอล 1 % SG


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทรายเทมีฟอส 1 %
TEMECAL 1 SG

ข้อมูลทั่วไป ทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1 % ชนิด บรรจุซอง และไม่บรรจุซอง 25 กิโลกรัม
- เทมีคอล 1 % เอสจี สามารถป้องกันกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ ..มีความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพสูง 100 %

- เทมีคอล 1 % เอสจี เป็นผลิตภัณฑ์ กำจัดแมลงพร้อมใช้งานสูตรสำเร็จ เป็นเม็ดทรายเพื่อใช้ควบคุม ..กำจัดลูกน้ำยุงลาย ใช้ได้ทั้งบริเวณภายในและภายนอกที่มีการแพร่พันธ์

- เทมีคอล 1 % เอสจี จะทำลายวงจรชีวิตของยุง โดยฆ่าตัวอ่อน ( ลูกน้ำ ) ก่อนจะโตเป็นยุงเต็มวัยวิธีการใช้งาน

- สำหรับถังน้ำ แจกันดอกไม้ ให้ใช้ เทมีคอล 1 % เอสจี 10 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร- สำหรับสระน้ำ บ่อน้ำและท่อระบายน้ำ ให้ใช้ เทมีคอล 1 % เอสจี 5 - 10 กิโลกรัม ต่อ ปริมาตร 1 เฮกเตอร์ หรือ 10,000 ตารางเมตร

* ผลิตภัณฑ์ ทรายเทมีฟอส 1 % ยี่ห้อ เทมีคอล
ผลิตโดย บริษัท ที่ได้รับมาตรฐาน ระบบ ISO 9001:2008, และ ISO 14001: 2004
- ทราย เทมีคอล สามารถอยู่ได้ 4 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำเพิ่ม
- ทะเบียน อย.เลขที่ วอส.570/2554

วิธีเก็บรักษา

- เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

- หาก ทรายกำจัดลูกน้ำ ถูกผิวหนังต้องล้างออกด้วยน้ำสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
- หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการ ละคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบพบแพทย์
-หากกลืนกิน ทรายกำจัดลูกน้ำ ทำให้อาเจียนโดยน้ำ 2 แก้ว และทำการล้วงคอและให้รับประทานถ่านแอคติเวทเต็ท แล้วรีบนำส่งแพทย์ท