ProductS
 

ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)
Test kit for free mineral acid in vineger (fake Vineger)
หลักการ  
 

การดูแลคุณภาพอาหารด้วยตัวเอง
มักจะมีข่าวอยู่เป็นประจำทั้งในสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี
และมีการพูดปากต่อปากว่า  “น้ำส้มสายชูปลอม” ในพวกเครื่องปรุงที่ใส่ก๋วยเตี๋ยว

ปัญหานี้แม้จะได้มีการตรวจจับไปแล้ว แต่ข่าวลือก็ยังปรากฏอยู่บ่อยครั้ง สร้างความวิตกกังวนแก่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบกรดแร่อิสระ เพื่อให้สามารถไปตรวจสอบกรดแร่อิสระ ในน้ำส้มสายชูนอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง

ผลกระทบต่อสุขภาพ

 
  กัดกระเพาะ ทำให้ปวดท้องอย่างรุนแรง และเกิดโรคกระเพาะได้
กฎหมายกำหนด  
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 204 (พ.ศ.2543) กำหนดไว้ว่าน้ำส้มสายชูต้องไม่มีกรดแร่อิสระเจือปน

ตัวอย่างเป้าหมาย

 
 

น้ำส้มสายชู
น้ำส้มพริกดอง

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

 
 

ชุดทดสอบนี้สามารถนำไปตรวจสอบน้ำส้มสายชูปลอมที่ร้านค้า ร้านอาหาร ทราบผลได้รวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคลดความเจ็บป่วยและขจัดความกังวล เนื่องจากปัญหาน้ำส้มสายชูปลอม

จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้  
  / ชุด – 100 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ

 
 

น้ำส้มสายชู + กรดแร่อิสระ 0.1% = ให้ผลที่มองเห็นได้โดยชุดทดสอบ

 

น้ำส้มพริกดอง + กรดแร่อิสระ 0.5% = ให้ผลที่มองเห็นได้โดยชุดทดสอบ

อุปกรณ์ชุดทดสอบ  
  -ผงทดสอบกรดแร่อิสระ      1 ขวด
-ถ้วยยาพลาสติก                    1ถ้วย
-ช้อนพลาสติก                       1คัน
-คู่มือชุดทดสอบ                   1แผ่น

วิธีการทดสอบ

 
 

1.เทน้ำส้มสายชูลงในถ้วยยาพลาสติก 5 มิลลิลิตร

 
 

2.ตักผงทดสอบกรดแร่อิสระปริมาณเล็กน้อย (ปลายช้อน) ลงในถ้วยยาแล้วเขย่าให้ผงทดสอบละลาย

 
การประเมินผล  
  -ถ้าสารละลายในถ้วยเป็นสีม่วงแสดงว่าตัวอย่างเป็นน้ำส้มสายชูแท้ (รับประทานได้)
-ถ้าสารละลายในถ้วยยาเป็นสีเขียวแสดงว่าตัวอย่างเป็นน้ำส้มสายชูปลอม (รับประทานไม่ได้)
 
การปฏิบัติเมื่อใช้ชุดทดสอบน้ำส้มสายชูปลอมเสร็จแล้ว
 
    1.ขวดผงทดสอบกรดแร่อิสระ : ปิดฝาขวดให้แน่นแล้วเก็บที่เดิม
    2.ถ้วยพลาสติก : เทน้ำในถ้วยทิ้ง ล้างด้วยน้ำสะอาด คว่ำให้แห้ง แล้วเก็บที่เดิม
    3.ช้อนตักผงทดสอบ : ล้างด้วยน้ำสะอาดผึ่งให้แห้งแล้วเก็บที่เดิม
ข้อควรระวัง  
  -ตัวอย่างน้ำส้มมีสภาพเป็นกรด หากหกเปื้อนมือหรือส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้ล้างด้วยน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาด
-อย่าวางชุดทดสอบไว้ใกล้มือเด็ก
การเก็บรักษา / อายุการใช้งาน
  -เก็บที่อุณหภูมิห้อง / 2 ปี
-ดูวันหมดอายุที่กล่องบรรจุ
แนวทางการปฏิบัติเมือตรวจพบน้ำส้มสายชูปลอม
  1.แนะนำให้ร้านค้าเลิกใช้น้ำส้มสายชูปลอม เนื่องจากมีอันตรายต่อสุขภาพ
2.เลิกใช้น้ำส้มสายชูตราที่เป็นน้ำส้มสายชูปลอม
หมายเหตุ 
            -วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ                 ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง