ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง (กรดวิตามิน A)

-ประโยชน์ของชุดทดสอบ
       
เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ทดสอบสารห้ามใช้กรดเรทิโนอิก (กรดวิตามิน A) ในเครื่องสำอาง ประเภท ครีม หรือ โลชั่น สิว-ฝ้า-กันแดด กรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ มักใช้ประโยชน์เป็นยาในการรักษาสิวอุดตัน สิวเสี้ยน ช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวหนังชั้นนอก
ให้หลุดออกไป ทำให้ได้ผิวหน้าใหม่ที่เรียบเนียนขึ้นมาแทนที่ แต่อาจมีผลข้างเคียง
ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหน้ามีอาการ แสบร้อนบวมแดง และทำให้ผิวไวต่อแสง
ที่สำคัญอาจทำให้เกิดความพิการของทารกในครรภ
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด
ชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 20 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 2 ปี
-ความไวของชุดทดสอบ
ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ คือ 0.010% w/w, ในครีมข้น 0.016% w/w ในครีมเหนียว และ 0.002 % w/w ในโลชั่น

ขั้นตอนการทดสอบชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง

1. สวมถุงมือแล้วใช้แท่งพลาสติกตักตัวอย่างครีมขนาดประมาณ
    เม็ดถั่วลิสงหรือใช้หลอดดูดพลาสติกดูดและหยดตัวอย่างโลชั่น
    3 หยด ลงในจานหลุมพลาสติก
2. ตักสารเคมีประมาณ 1/4 ของช้อนใส่ลงในหลุมเดียวกับ
    ตัวอย่าง ใช้แท่งพลาสติกกดเบ่าๆ เพื่อให้สารเคมี สัมผัส
    กับตัวอย่างได้เต็มที่ ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที
3. สังเกตุสีที่เกิดขึ้นที่เกล็ดของสารเคมีที่ทดสอบ


4.การประเมิลผล
-ผลที่ได้จากการทดสอบให้สังเกตุสีที่เกร็ดของสารเคมีหลังจาก
เติมสารเคมีลงในตัวอย่างประมาณ 5-10 นาที
โดยไม่ต้องคนตัวอย่างเข้ากันกับสารเคมี ก็จะได้ผลการทดสอบที่
ชัดเจน (เพราะการคนจะทำให้สีของตัวอย่างซีดลงได้อย่างรวดเร็ว)
จนอาจทำให้การอ่านผลนั้นผิดพลาดได้

1. ในกรณีที่เกิดสีม่วงแดง จนถึง สีแดง    ขึ้นที่เกร็ดของสารเคมีที่ใช้ ทดสอบแสดงว่าครีมหรือโลชั่นนั้น     มีกรดเรทิโนอิกเจือปนอยู่

2. สำหรับครีมหรือโลชั่นที่ไม่มกรดเรทิโนอิกเจือปนอยู่นั้นจะไม่เกิด
   สีม่วงแดงถึงสีแดงที่เกร็ดของสารเคมีที่ใช้ทดสอบเครื่องสำอางค์
ข้อควรระวัง
      ในการทดสอบเครื่องสำอางค์ควรสวมถุงมือทุกครั้งเนื่องจากสารเคมีมีฤทธิ์ในการกัดกร่อน
และระคายเคืองรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสหรือสูดดม

หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง