ชุดทดสอบเมทานอล ในเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร /สั่งซื้อร่วงหน้า 15 วัน

-ประโยชน์ของชุดทดสอบ
      เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ทดสอบเมทานอล ในแอลกอฮอล์แข็ง ที่ใช้เชื้อเพลิง ในการอุ่นอาหาร ผู้ประกอบการทางด้านอาหารในปัจจุบันยอยมใช้แอลกอฮอล์แข็งในการ
ประกอบอาหาร ที่ต้องการ เสริฟ ในขณะที่ร้อนอยู่นั้นเนื่องจากใช้งานง่ายที่สำคัญ คือราคาถูก
และเชื้อเพลิงอุ่นอาหารเหล่านี้อาจมีการผลิตจากเมทานอลเป็นส่วนผสม เมทานอลเป็น
วัตถุอันตราย จัดเป็นสารที่ห้ามใช้ในเชื้อเพลิงโดยทีเดียว เนื่องจากเป็นสารพิษ สามารถทำลาย
สายตา และระบบการมองเห็นได้ด้วย

ชุดทดสอบเมทานอล ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
1. สารละลาย 6 ชนิดได้แก่ Me1 หรือกรดฟอสฟอริค 5 %,Me2, Me3, Me4, Me5, Me6
2.ช้อนสำหรับตักตัวอย่าง
3. หลอดทดลอง
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุดชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 10 ตัวอย่าง
-ความไวของชุดทดสอบปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ คือเมทานอล 3 % w/w ในเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร

ขั้นตอนในการทดสอบ ของชุดทดสอบเมทานอล ดังนี้

1. ใช้ช้อนตักเชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่ต้องการทดสอบขนาดปริมาณ
    เมล็ดถั่วเขียว ใส่ลงในหลอดทดลอง
2. เติมสาร Me1 จำนวน 5 หยด แล้วคนให้เข้ากัน
3. เติมสาร Me2 จำนวน 1 หยด จนได้สารละลายสีม่วงเขย่าให้เข้ากัน
    แล้วทิ้งไว้ประมาณ 60 นาที
4. เติมสาร Me3 ทีละหยดจนสีม่วงค่อยๆจางหายไปจนได้
    สารละลาย สีขาวใส
5. เติมสาร Me4 จำนวน 5 หยด เขย่าให้เข้ากัน
6. เติมสาร Me5 จำนวน 5 หยด เขย่าให้เข้ากัน

7. เติมสาร Me6 จำนวน 5 หยด พร้อมสังเกตุสีที่เกิดขึ้นทันที  

8. หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 60 นาที แล้วจึงอ่านผล


การอ่านผลที่ได้จากการทดสอบ
ของชุดทดสอบเมทานอล
- ตัวอย่างสีที่ให้ผลบวก มี : หากเชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่มีสารเมทานอลผสมอยู่จะเกิดสีเขียวไปจนถึงสี น้ำเงิน
                                      โดยเกิดขึ้นทันทีภายหลังหยดสาร Me6
- ตัวอย่างสีที่ให้ผลลบ ไม่มี : สำหรับเชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่ไม่มีสารเมทานอลผสมอยู่ จะเกิดเป็นสีเหลือง                                       ไปจนถึงสีส้มแดง

การเก็บรักษาชุดทดสอบเมทานอล
       ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและไม่ถูกแสงแดดโดยตรง ปลอดภัยจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ข้อควรระวังในการทดสอบ
       
ควรทำการทดสอบในที่อากาศถ่ายเทได้ดี  ในกรณีที่ สาร Me1 หกถูกผิวหนังหรือกระเด็นเข้าตา
ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากหลายๆครั้งแล้วรีบไปพบแพทย์โดยทันที

หมายเหตุ วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง