ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน-2 ในครีมทาหน้า

-ประโยชน์ของชุดทดสอบ
เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ทดสอบสารห้ามใช้ไฮโดรควิโนนในครีมหรือโลชั่นประเภท สิว-ฝ้า-กันแดด -จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด
ชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 20 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 2 ปี
-ความไวของชุดทดสอบ
ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ คือ 0.006% w/w ในครีมเบสเหนียว และ 0.014% w/w ในโลชั่น
ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน-2 ในครีมทาหน้า

1. ใช้ก้านพลาสติกตักสารเคมีขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว ใส่ลงไป
    ในจานหลุมพลาสติก 1 หลุม
2. ใช้ก้านไม้ปลายแบนตักครีมตัวอย่างขนาดครึ่งเม็ดถั่วลิสง
    หรือใช้หลอดหยดพลาสติกหยดโลชั่น 3 หยด ใส่ในหลุมสารเคมี
3. คนให้เข้ากันและสังเกตุสีทันทภายใน 5 วินาทีนับจากเริ่มคน
    ตัวอย่างกับสารเคมี ถ้าทิ้งไว้เกิน 5 วินาทีอาจเกิดผลบวกกับ
    สารอื่นในตัวอย่างได้

การประเมินผล
ผลบวก :
เกิดสีเขียวถึงสีน้ำเงินดำ และต้องส่งยืนยันผลที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื้องจากมีสารอื่นที่
               ให้สีเขียวถึงสีน้ำเงินด้วย เช่น sodium sulfite, sodium metabisulfite, tocopherol, ascorbic acid
                เป็นต้น

ผลลบ : สีเดิมของตัวอย่าง หรือเกิดสีน้ำตาล หรือสีเขียวอ่อน หลังจาก 5 วินาทีไปแล้ว
ชุดทดสอบนี้ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ในครีม ครีมเบสเหนียว และโลชั่น 0.006 , 0.007 และ 0.014% w/w
ตามลำดับ

หมายเหตุวิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบที่แนบไปพร้อม
กับชุดทดสอบอีกครั้ง