ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร(น้ำยาดองศพ)

-หลักการ
       
ฟอร์มาลินมีคุณสมบัติในการทำให้อาหารสดคงทน จึงทำให้ผู้จำหน่ายอาหาร เนื้อสัตว์สด ผักสด มีการนำเอาสารนี้มาใช้ในการทำให้อาหารดูสดอยู่เสมอ แต่ฟอร์มาลินเป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรใช้บริโภคจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ เฝ้าระวังการใช้สารดังกล่าว
-ประโยชน์ของชุดทดสอบ
       
ชุดทดสอบสามารถตรวจสอบการใช้น้ำยาดองศพในผักสด อาหารทะเลสด ทราบผลได้ทันทีเพิ่อเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของอาหาร
-จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด
ชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 1 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 2 ป
-ความไวของชุดทดสอบ
ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.5 มิลลิกรัม/1 กิโลกรัม
ขั้นตอนการทดสอบชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (น้ำยาดองศพ)

1. เทน้ำแช่อาหารที่สงสัยลงในขวดสารทดสอบที่ 1     ให้ได้ความสูงของของเหลวประมาณ 1 ใน 3 ของขวด    (หากไม่มีน้ำแช่อาหารนั้นจะผ่านการ     แช่ฟอร์มาลินให้ใช้น้ำสะอาดรินผ่านอาหาร    นั่นมาในปริมาณที่พอตรวจ)    ปิดฝาขวดเขย่าจนสารทดสอบในขวดละลายหมด
2.ถ่ายของเหลวจากขวด สารทดสอบที่ 1 ลงขวด สารทดสอบที่ 2   ปิดฝาขวดและเขย่าเล็กน้อย
3. ถ่ายของเหลวจากขวดสารทดสอบที่ 2 ลงขวดสารทดสอบที่ 3     แล้วรีบปิดฝาขวด แกว่งเบาๆ ให้ของเหลวเข้ากัน     สังเกตุสีที่เกิดขึ้น

4.ถ้ามีสีเกิดขึ้นตั่งแต่ สีชมพูจนถึงสีแดง    แสดงว่าน้ำมีฟอร์มาลีนผสมอยู่


 มีสารฟอร์มาลีน
 มีสารฟอร์มาลีน
ขวดทดสอบที่มีสีม่วงเข้ม มีสารฟอร์มาลีน ปริมาณมาก
ข้อควรระวัง 1. ทดสอบผลิตจากสารเคมี ดังนั้นอย่าวางชุดทดสอบไว้ใกล้มือเด็ก 2. น้ำยาทดสอบ 3 เป็นกรด     หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยเปิดฝาเท่าที่จำเป็นหากกรดถูกมือจะคันให้รีบล้างน้ำทันที 
หมายเหตุ
 วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ                 ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง