น้ำยาพ่นหมอกควันละอองฝอย เดลต้าเมทริน 1% (เดลมีไซด์)

ชื่อสินค้า:    น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลต้าเมทริน 1.0% ยี่ห้อ เดลมีไซด์
 
ยี่ห้อ :    เดลมีไซด์
รายละเอียด   ชื่อสินค้า เดลมีไซด์ 1 %
สารออกฤทธ์ เดลต้าเมทริน (Deltamethrin) ความเข้มข้น 1% w/w
ข้อมูลทั่วไป
- เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นยูแอลวี(เครื่องพ่นละอองฝอย) ในการกำจัดยุงและแมลง
- สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง
1.เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)
    ใช้ เดลมีไซด์ 1% 1 ลิตรผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 80 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร
- มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก > 2,000 mg/kgสารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน 1% W/V (Deltamethrin 1%)
ข้อมูลเพิ้มเติมไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรง :
จำกัดความ deltamethrin เท่านั้น
อ้างอิง : อาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=4
ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนสามารถจัดกลุ่มได้เป็นกลุ่ม
3. Botanicals and Pyrethroid Insecticides
อันตรายของ deltamethrin มีค่า LD50  (หนู) 129-139 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แสดงว่ามีพิษมาก  ถ้าหายใจเข้าไปก่อให้เกิดความระคายเคือง  ถ้าความเข้มข้นสูงจะไปทำลายเยื่อบุเมือก  ทางเดินหายใจส่วนบน  ทำให้กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบ  เกิดอาการหายใจถี่รัว  ปวดศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  การสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างแรง  สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย  การกลืนหรือกินเข้าไป  ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน  อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  การสัมผัสถูกตาก่อให้เกิดการระคายเคือง  ทำให้ตาแดง  เจ็บตา  น้ำตาไหล  deltamethrin ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง  แต่สามารถทำลายปอด  ทรวงอก  ระบบหายใจ  ไต  ท่อไต   กระเพาะปัสสาวะ  ทางเดินอาหาร  และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์  ไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์หากมีการใช้และจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม