เหยื่อกำจัดแมลงสาบ (COCKROACHIES BAIT)สารออกฤทธิ์ อิมิดาคลอร์ปิด 2.15% W/W
( imdacloprid 2.15% W/W )

ตัวอย่างข้อมูล

ชื่อทางการค้า
อิมิชา เจล IMIZA GEL
ชื่อสารออกฤทธิ์
อิมิดาคลอพริด 2.15%
สูตรผสม
เป็นเนื้อเจลสีน้ำตาล บรรจุในหลอด
(Syringe) ขนาด 25 กรัม
อัตราและวิธี
ใช้ 1-2 หยด ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
ขึ้นอยู่กับจำนวนแมลงสาบว่ามีน้อย
หรือมาก และเป็นแมลงสาบขนาด
ใหญ่หรือเล็ก ควรหยดในบริเวณที่
เห็นแมลงสาบอยู่ เช่น ซอกตู้
ใต้ลิ้นชัก หลังเตาแก็ส ใต้อ่างล้างจาน
ตามร่องใต้โต๊ะอาหาร และร่องรอย แตกต่างๆ
* 1 หลอดใช้ได้พื้นที่มากถึง 200-300 ตารางเมตร
ผลิตโดย KUKBO SCIENCE CO., LTD
อิมิชา เจล (IMIZA GEL)
นวัตกรรมใหม่ของเหยื่อกำจัดแมลงสาบ ด้วยเหยื่อสำเร็จรูปชนิดเจล ที่ถูกบรรจุในรูปแบบหลอดฉีด (SYRINGE) ซึ่งถูก
พัฒนามาเพื่อกำจัดแมลงสาบเยอรมัน และแมลงสาบอเมริกันโดยเฉพาะอิมิชา เจล (IMIZA GEL)
มีประสิทธิภาพสูง ในการควบคุม แมลงสาบ โดยแมลงสาบ จะตายภายใน 24 ชั่วโมงอิมิชา เจล (IMIZA GEL)
ถูกพัฒนาเพื่อออกฤทธิ์ต่อแมลงสาบ โดยเฉพาะ สารออกฤทธิ์ในอิมิชาเจล มีความเป็นพิษต่อคนต่ำ
ไม่ทำให้ระคายเคืองไม่มีกลิ่นรบรวน และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เหือนเคมีฉีดพ่น หมดปัญหา
เปรอะเปื้อนเนื่องจากสเปรย์ ไม่ต้องปกปิดภาชนะหรือปกคลุมอาหารอิมิชา เจล (IMIZA GEL)
มีความคงตัวบนพื้นผิว ได้นาน แม้ในสภาพอากาศร้อน และไม่แข็งตัว เมื่อทิ้งไว้หลายสัปดาห์ เนื่องจากเจลยัง
คงความอ่อนนุ่ม โดยที่แมลงสาบ จะมากินต่อเนื่อง และจะตายภายใน 1-2 ชั่วโมง และเนื้อเจลที่เหลืออยู่บน
พื้นผิว สามารถออกฤทธ ิ์กำจัดแมลงสาบ ต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า 3 เดือนอิมิชา เจล (IMIZA GEL)
เป็นเจลที่ได้ป้าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ แม้ในสถานที่ ที่ต้องการความระมัดระวัง
เรื่องสารเคมีเป็นพิเศษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้มาตรฐาน ISO, HACCP, GMP, ร้านอาหาร, โรงแรม,
โรงพยาบาล, สนามบิน ใช้เพียงหลอดเจลตามจุดต่างๆ ที่คาดว่าแมลงสาบจะเดินผ่าน หรือหลบซ่อนอยู่
ตามจุดที่เห็นมูลของแมลงสาบ
รูปภาพแมลงสาบ