เครื่องพ่นละอองฝอย SM BURE ULV การกำจัดยุงด้วยเครื่องพ่นระบบไฟฟ้า  

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

SM BURE ULV : เครื่องพ่นละอองฝอย , เครื่องพ่นฝอยละเอียด ด้วยไฟฟ้า ที่ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง
ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูต่างๆ เชื้อรา เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด โดยคำแนะนำจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข
• เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ในอาคารบ้านเรือน สถานที่ประกอบอาหาร และคอกสัตว์
• เพื่อควบคุมโรคติดต่อและพาหะ ป้องกันและกำจัดศัตรูต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง
• เพื่อใช้ในการป้องกันสินค้าที่เก็บในห้องเก็บของ ในโรงงาน และโกดังที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร และอาหาร
• เพื่อใช้ในการป้องกันพืชผลทางการเกษตร ที่ปลูกในไร่ สวน แปลงผัก และในเรือนเพาะปลูก

• เพื่อใช้ในการป้องกันไข้หวัด เชื้อไวรัสต่างๆ ในโรงเรียน โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ และอื่นๆ
 Product Specification
• ด้วยขนาดที่เล็ก และ น้ำหนักเบา เพียง 3 กก. และสามารถพ่นฝอยละอองที่มีขนาดเล็กถึง 5-30 ไมโครเมตร ทำให้สามารถกำจัดยุง
และ แมลงร้าย ในจุดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยไร้เสียงรบกวน ถังบรรจุน้ำยาเคมีทำด้วยพลาสติก

SPECIFICATION คุณสมบัติของเครื่องพ่นละอองฝอย
Start Mode ระบบออโตเมติก
Power Supply 1,250 วัตต์
Arrival  Length of  Spray ระยะในการพ่นเคมีฝอยละออง 3 เมตร
Dimension ( L.H.W ) 160 X 550 X 250 มิลลิเมตร
Weight น้ำหนัก 3 กิโลกรัม
Chemical tank capacity ความจุถังน้ำยาเคมี 3 ลิตร
Chemical Discharge Rate ( Max. ) ความเร็วการไหลของสารเคมีสูงสุด 5-6 ลิตร/ชั่วโมง
Particle Size ขนาดเม็ดน้ำยาของสารเคมี 10-50 ไมครอน
Main Body Material ตัวเครื่องเป็นพลาสติก
Chemical Tank Material ถังใส่น้ำยาเคมีเป็นพลาสติก
Motor R.P.M กำลังขับ 3,600 รอบ/ นาที
ขนาดหัวฉีด 3.5 มิลลิเมตร
ช่องหัวฉีด 1.8 มิลลิเมตร
ความยาวสายไฟ 6 เมตร