ProductS
 

เครื่องพ่นหมอกควันละอองฝอย สปีดฟ๊อกซ์ BW-250

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
@ เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดแมลงมาตรฐานเยอรมันนี
ประโยชน
-  กำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคในอาคารบ้านเรือน และพื้นที่
   เกิดโรคระบาดเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม
-  กำจัดแมลงศัตรูทางการเกษตร กำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราในโรงเรือน สวนผักผลไม้
   ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และสถานที่ ต่างๆ

คุณสมบัติเด่น
    @   ระบบเครื่องยนต์ jet ทรงประสิทธิภาพ กำลังแรง ประหยัดพลังงาน 
    @   ระบบ Auto Start เพื่อการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ง่าย
    @   หัวฉีดทรงประสิทธิภาพ ทำให้ได้ขนาดของละอองที่เล็ก และการพ่นหมอกควันที่ละเอียด
    @   หัวฉีดมี 2 แบบ สำหรับพ่นหมอกควัน และพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV)
    @   มีตะแกรงกันความร้อนตามมาตรฐานความปลอดภัย
    @   ท่อพ่นละอองฝอยมีขนาดใหญ่ทำให้มีประสิทธิภาพการพ่นละอองสูงกว่าเครื่องพ่นรุ่นเดียวกัน
           กับในท้องตลาด 10-20 %

          รายละเอียดทางเทคนิค
กำลังเครื่องยนต์
19  กิโลวัตต์ หรือ 25.8 แรงม้า
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
1.8 - 2.0  ลิตร/ชั่วโมง
อัตราการพ่นสารเคมี
5 - 60 ลิตร/ชั่วโมง
ถังบรรจุน้ำยาเคมี
6.5  ลิตร
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง
1.8  ลิตร
เชื้อเพลิง
น้ำมันเบนซิน และ แก๊สโซฮอล์
การจุดระเบิดใช้พลังงานถ่านไฟฉาย
ขนาด 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน
น้ำหนักเครื่องเปล่า
7.5 กิโลกรัม
ระยะพ่นหมอกควัน
15 - 30 เมตร
ระยะพ่นละอองฝอย
8 - 10 เมตร
ความดันในถังบรรจุน้ำยาเคมี
0.3 - 0.4 บาร์
ความดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ
-0.12 ถึง -0.15 บาร์
ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)
29x136.5x33 เซ็นติเมตร
          อุปกรณ์ประจำเครื่อง
ท่อพ่นหมอกควัน
1  อัน
ท่อพ่นน้ำสำหรับพ่นละอองฝอยละเอียด
1  ตัว
สายสะพาย
1  เส้น
หัวพ่นสารเคมีเบอร์
0.8 - 1 - 1.7
กรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
1  อัน
กรวยเติมน้ำยาเคมี
1  อัน
ชุดเครื่องมือประจำเครื่อง
1  ชุด
แปรงทำความสะอาด
1  อัน
ปะเก็นชุดซ่อมบำรุง
1  ชุด
คู่มือการใช้งาน
1  เล่ม