คลอรีน สตาร์ STAR CHLON 65%

ทะเบียนผลิตภัณฑ์  
หน่วยงานที่ดูแล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เลขที่ทะเบียน 3900061(61/39)
วันที่ขึ้นทะเบียน 29/01/1996
แหล่งผลิต NANKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., JAPAN
ประเภทการใช้ ฆ่าเชื้อ / ฟอกขาว
รูปแบบ ชนิดผง
ส่วนประกอบ  
สาร CALCIUM HYPOCHLORITE
อัตราส่วน AS AVAILABLE CHLORINE 65% W/W
คลอรีน Ster Chlon 65 %
คลอรีนผง,คลอรีนเม็ด ความเข้มข้น 65%
บรรจุภาชนะเป็นถังพลาสติกสีขาว ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม
เป็นคลอรีนที่ใช้สำหรับระบบประปาโดยเฉพาะ