ProductS
 

คลอรีน ผง 65% Hi - CHLON

ยี่ห้อ Hi - CHLON
SPECIAL INSTRUCTIONS FOR "Hi - CHLON"
* Bleaching for Sohun. Textile. and Pepper.
*Sterilization for Fishery. Kitchen. and Hospital.
*Water-Treatment for Shrimp farm. Drinking. Driking water.and Swimming pool.
   
  แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์ 65 % (CALCIUM HYPOCHLORITE)
อัตราส่วนสารสำคัญ calcium hypochlorite as available chlorine 65% w/w min
ประโยชน์ ใช้ฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ, กระบวนการผลิตน้ำประปา, ฆ่าเชื้อโรค
วิธีใช้ สำหรับการฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ
1. ให้เติมแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์ 65 % ลงในสระว่ายน้ำในตอนค่ำเมื่อปิดสระแล้ว
  ห้าม เติมลงในสระขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ
2. ให้ใช้แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์ 65 % 1.5 - 4.6 กรัม ต่อน้ำในสระ 1,000 ลิตร
ซึ่งจะให้ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระอยู่ระหว่าง 1 - 3 ppm
3. นำแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์ 65 % ตามปริมาณที่คำนวน แล้วใส่ลงในถังเติมน้ำลงไป
  10 เท่าของแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์ 65 % ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปเทลงในสระ
  ให้ทั่วโดยรอบ แล้วทิ้งไว้ค้างคืน
4. ในตอนเช้าให้ตรวจวัดปริมาณคลอิสระว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐาน ข้อ 2.
วิธีเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่แห้งและมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ
  ความร้อน สารประกอบพวกแอมโมเนียและสารอ๊อกซิไดซ์
คำเตือน  
1. ห้าม รับประทาน หรือสูดดม
2. ขณะใช้ควรสวมถุงมือ และรองเท้า (แล้วแต่กรณีของการใช้)
3. ระวังอย่าให้ถูกผิวหนังและเสื้อผ้าก่อนการเจือจาง และอย่าให้เข้าตาหรือสูดดม
  ก่อนหรือหลังจากเจือจาง
4. ห้าม ใช้แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 65 % นี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยแอมโมเนีย
  หรือกรด เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโถส้วม,ผลิตภัณฑ์ขจัดสนิม,น้ำส้มสายชู
5. ภาชนะที่ใช้หมดแล้ว ควรทิ้งหรือทำลาย ห้าม ทิ้งลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
อาการเกิดพิษ (กรณีที่เป็นสารเข้มข้น) ระคายเคียงผิวหนัง,นัยน์ตา, ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร
วิธีแก้พิษเบื้องต้น  
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ หากยังระคายเคืองอยู่อีก
  ให้พบแพทย์
2. หากเข้าตา รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา
  หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
3. หากได้รับพิษจากการสูดดมให้รีบนำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอาการบริสุทธิ์
4. หากกลืนกินแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 65 % ให้รีบดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ
  เพื่อเจือจาง จากนั้นรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก
  หรือใบแทรกแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์ 65 % นี้
คำแนะนำสำหรับแพทย์ (กรณีที่เป็นสารเข้มข้น)
1. ห้าม ทำให้อาเจียนและ ห้าม ให้สารประเภท ACID ANTIDOTE
2. .ให้รับประทานนม ไข่ขาว ANTACID หรือสารละลาย 1 %
SODIUM THOSULFATE ไม่ควรให้ SODIUM BICARBONATE
เพราะจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ผลิต ในประเทศจีน
ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม