เครื่องพ่นละอองฝอย IZ-U.L.V.33 การกำจัดยุงด้วยเครื่องพ่นระบบไฟฟ้า 
MADE IN KOREA (ISO-9001:2000) 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

IZ FOG-33: เครื่องพ่นละอองฝอย , เครื่องพ่นฝอยละเอียด ด้วยไฟฟ้า ที่ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง
ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูต่างๆ เชื้อรา เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด โดยคำแนะนำจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข
• เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ในอาคารบ้านเรือน สถานที่ประกอบอาหาร และคอกสัตว์
• เพื่อควบคุมโรคติดต่อและพาหะ ป้องกันและกำจัดศัตรูต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง
• เพื่อใช้ในการป้องกันสินค้าที่เก็บในห้องเก็บของ ในโรงงาน และโกดังที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร และอาหาร
• เพื่อใช้ในการป้องกันพืชผลทางการเกษตร ที่ปลูกในไร่ สวน แปลงผัก และในเรือนเพาะปลูก

• เพื่อใช้ในการป้องกันไข้หวัด เชื้อไวรัสต่างๆ ในโรงเรียน โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ และอื่นๆ Product Specification
• ด้วยขนาดที่เล็ก และ น้ำหนักเบา เพียง 5 กก. และสามารถพ่นฝอยละอองที่มีขนาดเล็กถึง 5-30 ไมโครเมตร ทำให้สามารถกำจัดยุง
และ แมลงร้าย ในจุดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยไร้เสียงรบกวน ถังบรรจุน้ำยาเคมีทำด้วยสแตนเลตซึ่งปลอดสนิม ขนาด 7 ลิตร

SPECIFICATION คุณสมบัติของเครื่องพ่นละอองฝอย
Start Mode ระบบออโตเมติก
Power Supply ใช้ไฟ 220 โวลท์ กำลังขับไฟฟ้า 1.6 กิโลวัตถ์
Arrival  Length of  Spray ระยะในการพ่นเคมีฝอยละออง 12 ม.
Dimension ( L.H.W ) ยาว 460 มม. กว้าง 260 มม. สูง 290 มม.
Weight น้ำหนัก 5 กิโลกรัม
Chemical tank capacity ความจุถังน้ำยาเคมี 7 ลิตร
Chemical Discharge Rate ( Max. ) ความเร็วการไหลของสารเคมีสูงสุด 6 ลิตร/ชั่วโมง
Particle Size ขนาดเม็ดน้ำยาของสารเคมี 5-30 ไมโครเมตร
Main Body Material ตัวเครื่องเป็นสแตนเลส
Chemical Tank Material ถังใส่น้ำยาเคมีเป็นสแตนเลส
Motor R.P.M กำลังขับ 20,000 รอบ/ นาที