เครื่องพ่นหมอกควันไอจีบา IGEBA TF-35

รายละเอียด
เครื่องพ่นหมกควัน "ไอจีบ้า ทีเอฟ 35 (IGEBA-TF35)"

- เป็นเครื่องพ่นหมอกควันที่ ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ ไม่ใช่หัวเทียน จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน
- คาร์บูเรเตอร์ เป็นระบบปรับน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องหมุนปรับปุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง   เพื่อหาสัดส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ
- ถังน้ำยา ถังน้ำมัน ท่อพ่นหมอควัน ท่อพ่นลอองฝอย และท่อระบายความร้อน ทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม
- มีน้ำหนักเบา สะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะในพิ้นที่ที่เครื่องมือขนาดใหญ่ เข้าไปปฏิบัติงานไม่สะดวก
- สามารถใช้พ่นสารเคมีระบบหมอกควันพื่อป้องกันและกำจัด
  แมลงพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนแมลงศัตรูพืชและโรคพืช
- เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพการผลิต ISO 9001และได้รับการรับรองจากองค์การ
  อนามัยโลก (WHO/VB/89,973) 
- ระบบปิดน้ำยาเคมี เป็นระบบปิดอัตโนมัติเมือหยุดการทำงานของเครื่องยนต์ (เฉพาะรุ่น ที่เอฟ 35 อี)
-ใช้ท่อระบบละอองฝอยละเอียดและท่อหมอกควันแยกจากกัน

รายละเอียดเครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา ที.เอฟ.35
ข้อมูลทางเทคนิค
แรงอัด
18.7 กิโลวัตต์ หรือ 25.4 แรงม้า
น้ำมันเชื้อเพลิง
2.0 ลิตร/ชม.
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง
1.2 ลิตร
แรงอัดในถังน้ำมันเชื้อเพลิง
0.06 บาร์
กำลังไฟจุดระเบิด(ถ่านไฟฉาย)
4 X 1.5 โวลต์ 0.06 บาร์
ระบบจุดระเบิด
คอยล์แม็กนิโต
ปริมาณการฉีดพ่นสารเคมี
8-42 ลิตร / ชม.
ถังบรรจุสารเคมี
5.71 ลิตร
แรงดันในถังบรรจุสารเคมี
0.25 บาร์
น้ำหนักเครื่อง (ไม่บรรจุสารเคมี)
7.9 กิโลกรัม
ขนาดตัวเครื่อง
27x34x137.5 / 133 ซม.
อุปกรณ์ประจำเครื่อง
ขนาดหัวฉีด
0.8 ม.ม.(10 ลิตร/ชม.)
1 ชิ้น
1.0 มม.(15 ลิตร/ชม.)
1 ชิ้น
1.2 มม.(20 ลิตร/ชม.)
1 ชิ้น
1.4 มม.(30 ลิตร/ชม.)
1 ชิ้น
ท่อยาวดูดน้ำยาในถัง
1 ชิ้น
กรวยน้ำมันเชื้อเพลิง
1 ชิ้น
กรวยน้ำยา
1 ชิ้น
เครื่องมือซ่อมบำรุง
1 ชุด
เครื่องมือทำความสะอาด
1 ชุด
ประเก็นชุดซ่อม
1 ชิ้น
คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา
 
พร้อมรายการอะไหล่(ภาษาไทย)
1 ชุด
สายสะพาย
1 ชุด


  ด่วน แจ้งลูกค้าเนื่องจาก เครื่องพ่น IGEBA TF-53 รุ่น ผลิต :2012 เป็นต้นไป เครื่องจะเป็นท่อเดี่ยวจะไม่มีปรายท่อ ส่วนเอกสารคู่มือ ยังใช้คู่มือเดิม จึงอาจจะไม่ตรงตาม เครื่องจริงดังนั้นถ้าลูกค้าไม่แน่ใจ ในตัวสินค้า กรุณา ส่ง ซีเรียวนัมเบอร์(Serial number)
กลับมาเพื่อตรวจสอบได้ /จะเปลี่ยนแปลง รูปภาพและเอกสารอีกครั้ง ขอบคุณครับ