ProductS
 


 

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV Good Fog26
เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV Good Fog26 (มือถือแบบแบตเตอรี่)

ลักษณะเด่นของเครื่อง
เครื่องพ่นละอองฝอย ULV Good Fog26 สำหรับใช้ฉีดพ่นภายในอาคาร
รวมทั้งฉีดพ่นกลางแจ้ง เครื่องพ่นละอองฝอย ULV Good Fog26
น้ำหนักเบา ควบคุมขนาดของละอองได้ง่าย ด้วยการใช้มือหมุนปรับที่หัว
ขนาดละอองฝอย 5-20 ไมครอน พ่นได้ไกล 8-10เมตร

การใช้ประโยชน์
เครื่องพ่นละอองฝอย ULV Good Fog26หรือเรียกว่าเครื่องพ่นละอองน้ำ
เครื่องพ่นยาเป็น เครื่องพ่นสำหรับ ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส
พ่นตามอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงแรม ศูนย์อาหาร โรงอาหาร บ้าน
ที่อยู่อาศัย หรือเป็นเครื่องพ่นยุง กำจัดแมลง
ศัตรูพืชทางการเกษตร ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้ฉีดพ่นห้องพักโรงงาน 
ใช้ในงานสาธารณสุข หรือด้านอื่นๆซึ่ง มีขนาดละอองไมครอนที่ละเอียด
ทำให้คุณภาพการพ่นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แม้กระทั่งพ่นตามเครื่องบินและรถยนต์
ซึ่งแล้วแต่ความต้องการนำไปใช้ของผู้ใช้ 
เครื่องพ่นละอองฝอย ULV Good Fog26 มีเทคโนโลยีเสียงที่เบา เป็นพิเศษและ
การฉีดพ่นที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การกระจายตัวของสารเคมี สม่ำเสมอ สามารถครอบคลุม
พื้นที่ที่ใหญ่ และมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ มีน้ำหนักเบา ออกแบบอย่างเรียบง่าย
และสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดาย สำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง แมลง ศัตรูพืช พาหะนำโรค
พ่นฆ่าเชื้อ กำจัดกลิ่น ในบ้านเรือน อาคาร โรงแรม สำนักงาน ห้องประชุม ฟาร์ม ฯลฯ
-เหมาะสำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เช่น โรคไข้หวัด H5N1
-เหมาะกับงานพ่นฆ่ายุง แมลงภายใน และภายนอกอาคาร
-ใช้พ่นฆ่าเชื้อรา เห็บ หมัด ในอาคารบ้านเรือน โรงแรม คลินิกรักษาสัตว์ ฟาร์มขนาดเล็ก
-ฉีดพ่นสารให้อาหารพืชและกำจัดโรคพืชทางใบ

คุณสมบัติทางเทคนิค  
รุ่น GOODFOG 26
มอเตอร์  DC 25.9 โวลต์
กำลังไฟ  300 วัตต์
ระยะการพ่น 5-7 เมตร
ขนาดละออง 10-30 ไมครอน
ความจุถัง                3.3 ลิตร
ขนาดเครื่อง 16.2x58.3x27.6 เซนติเมตร
น้ำหนัก   3.9 กิโลกรัม
เวลาทำงาน 60 นาที
เวลาชาร์จ 3 ชั่วโมง 30 นาที