คลอรีน NISSAN TCCA 90% 20kg ,50kg 

ข้อมูลเบื้องต้น

เป็นคลอรีนผงคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุน
ความเข้มข้น 90%  บรรจุ 20 กก
มีฤทธิ์เป็นกรดแก่การปรับสภาพน้ำต้องใช้ โซดาแอช ที่มีคุณสมบัติเป็นด่างแก่
ในการปรับค่า PH ให้เป็นกลาง หรือให้อยู่ในช่วง PH 7.2 -7.6 มื่อละลายน้ำจะไม่มีผงตะกอน
ปริมาณการเติม
ต้องให้ได้ค่าความเข้มข้นของคลอรีนหลงเหลือในสระประมาณ
1-3 PPM
ดังนั้นควรจะเติมประมาณ 3-4 กรัม/น้ำ 1000ลิตร
หากน้ำในสระเขียวอยู่แล้ว
ต้องทำการ ช็อคโดส หรือเติมในปริมาณที่สูงมาก เพือทำการฆ่าตะไคร่ และฆ่าเชื้อโรคต่างๆ แต่ช่วงเวลานีไม่สามารถลงเล่นน้ำในสระได้ จนกว่าจะมั่นใจว่าน้ำใส และคลอรีนหลงเหลือ ไม่เกิน 1.5 ppm

และPH อยู่ในช่วง 7.2-7.6