คลอรีน ASTRAL     TCCA 90 %

รายละเอียด: Trichloroisocyanuric acid powder
Trichloroisocyanuric acid powder with 90% available Chlorine.
50 kg Code Standard Standard Packaging 1
Standard Weight kg :52.7
Standard Volumem3: 0.068
         -    คลอรีนผงสเปน
         -    มาตราฐานยุโรป
         -    เป็นแบบละลายได้ดี ไม่มีตะกอน
         -    กำจัดเชื้อโรค ได้ดี
         -    มีค่า PH2-3
ปริมาณการเติม 1.2-3.4 ลิตรต่อน้ำในสระ 1000 ลิตรเพื่อให้ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ 1-3 ppm
เมื่อเติมลงในสระต้องใช้ SODA ASH ปรับค่า PH ให้อยู่ในช่วง 7.2 -7.6

    ในขั้นตอนการเติม
     1.ควรปิดจมูก และสวมถุงมือ เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเป็นคลอรีนที่มีกลิ่นรุนแรง และออกฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง
     2.ควรตวงคลอรีนตามปริมาณที่พอเหมาะ แล้วเทลงในถัง ผสมน้ำให้ละลาย แล้วค่อยเทลงในสระโดยรอบ