เครื่องพ่นหมอกควัน เบสท์ ฟ็อกเกอร์ BF-200

ข้อมูลเบื้องต้น
1. หลักการทำงานของเครื่องยนต์ ใช้หลักการง่ายๆ เป็นการผสมของอากาศและน้ำมันเบนซิล โดยใช้แบตเตอรี่ 12 โวล์
    เป็นตัวจุดระเบิดในเครื่องปั๊มอากาศโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเครื่องยนต์จะติดง่ายโดยการกดปุ่มเท่านั้น
2. เครื่องยนต์ ถังน้ำยาและถังน้ำมันทำจากเหล็กสแตนเลส ชนิดหนาพิเศษ No.316L จึงช่วยป้องกันการกัดกร่อนของ
    น้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิงได้
3. เครื่องยนต์ใช้หัวเทียนและแบตเตอรี่ DC 12 โวลต์ในการจุดระเบิด แบตเตอรี่สามารถชาร์ทไฟใหม่ได้เมื่อไฟอ่อน
4. เครื่องยนต์ได้ออกแบบให้อากาศไหลผ่านเข้าไปและไหลย้อนกลับเพื่อระบายความร้อน ซึ่งท่อระบายความร้อนมี
    2 ชั่น จะอยู่ติดกับส่วนเผาไหม้ของเครื่องยนต์ จึงทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนจนเกินไปในขณะทำงาน
5. ตัวจุดระเบิด ใช้ปั๊มลม แบตเตอรี่และหัวเทียน ทำให้เกิดแรงอัดและแรงไฟฟ้าสูง เครื่องยนต์จึงติดง่ายและรวดเร็ว
6. ชิ้นส่วนทุกชิ้นของเครื่องยนต์ ได้ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้งและถอดเปลี่ยนใหม่ สายยางน้ำมันเป็นเส้นใสและ
    หัวเทียนวางอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย ทำให้ทราบถึงจุดของปัญหาเมื่อเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง
7. รุ่นบีเอฟ200 พ่นได้ 2 แบบ ถ้าต้องการพ่นละอองฝอย ทำได้โดยการหมุนวาล์วเท่านั้นไม่ต้องถอดหรือเพิ่มชิ้นส่วน
คุณลักษณะของเครื่องพ่นหมอกควัน เบสท์ ฟ็อกเกอร
ท์ BF-200

ข้อมูล รุ่น BF 200
คุณลักษณะเครื่องพ่น พ่นหมอกควันละอองฝอย
การติดเครื่องยนต์ โดยการกดปุ่มแบบอัตโนมัติ
ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ได้
ขนาดเครื่องยนต์(กว้าง x ยาว x สูง) 23 x 135 x 34( ซ.ม.)
น้ำหนักเครื่องเปล่า 10 กิโลกรัม
ถังบรรจุสารเคมี (สเตนเลส) 8 ลิตร
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง 1.8 ลิตร
อัตราการพ่น 50 ลิตร ต่อ ชั่วโมง
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันชื้อเพลิง 1.8 ลิตร ต่อ ชั่วโมง
วัสดุที่ใช้ทำถังน้ำยาและถังน้ำมัน สเตนเลส No.316L
กำลังของเครื่องยนต์ 30 kw/hr ( 40 แรงม้า)
ระยะในการพ่น 6 เมตร
ความดันถังสารเคมี 0.3 BAR
ความดันถังเชื้อเพลิง 0.12 BAR
แหล่งผลิต ประเทศเกาหลี