เครื่องพ่นหมอกควัน เบสท์ ฟ็อกเกอร์ BF-150

ข้อมูลเบื้องต้น
1. หลักการทำงานของเครื่องยนต์ ใช้หลักการง่ายๆ เป็นการผสมของอากาศและน้ำมันเบนซิล โดยใช้แบตเตอรี่ 12 โวล์
    เป็นตัวจุดระเบิดในเครื่องปั๊มอากาศโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเครื่องยนต์จะติดง่ายโดยการกดปุ่มเท่านั้น
2. เครื่องยนต์ ถังน้ำยาและถังน้ำมันทำจากเหล็กสแตนเลส ชนิดหนาพิเศษ No.316L จึงช่วยป้องกันการกัดกร่อนของ
    น้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิงได้
3. เครื่องยนต์ใช้หัวเทียนและแบตเตอรี่ DC 12 โวลต์ในการจุดระเบิด แบตเตอรี่สามารถชาร์ทไฟใหม่ได้เมื่อไฟอ่อน
4. เครื่องยนต์ได้ออกแบบให้อากาศไหลผ่านเข้าไปและไหลย้อนกลับเพื่อระบายความร้อน ซึ่งท่อระบายความร้อนมี
    2 ชั่น จะอยู่ติดกับส่วนเผาไหม้ของเครื่องยนต์ จึงทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนจนเกินไปในขณะทำงาน
5. ตัวจุดระเบิด ใช้ปั๊มลม แบตเตอรี่และหัวเทียน ทำให้เกิดแรงอัดและแรงไฟฟ้าสูง เครื่องยนต์จึงติดง่ายและรวดเร็ว
6. ชิ้นส่วนทุกชิ้นของเครื่องยนต์ ได้ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้งและถอดเปลี่ยนใหม่ สายยางน้ำมันเป็นเส้นใสและ
    หัวเทียนวางอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย ทำให้ทราบถึงจุดของปัญหาเมื่อเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง
คุณลักษณะของเครื่องพ่นหมอกควัน เบสท์ ฟ็อกเกอร์ BF 150

ข้อมูล รุ่น BF 150
คุณลักษณะเครื่องพ่น พ่นหมอกควัน
การติดเครื่องยนต์ โดยการกดปุ่มแบบอัตโนมัติ
ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ได้
ขนาดเครื่องยนต์(กว้าง x ยาว x สูง) 23 x 135 x 34 (ซ.ม.)
น้ำหนักเครื่องเปล่า 9 กิโลกรัม
ถังบรรจุสารเคมี (สเตนเลส) 8 ลิตร
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง 1.8 ลิตร
อัตราการพ่น 40 ลิตร ต่อ ชั่วโมง
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันชื้อเพลิง 1.5 ลิตร ต่อ ชั่วโมง
วัสดุที่ใช้ทำถังน้ำยาและถังน้ำมัน สเตนเลส No.316L
กำลังของเครื่องยนต์ 30 kw/hr ( 40 แรงม้า)
ระยะในการพ่น 6 เมตร
ความดันถังสารเคมี 0.3 BAR
ความดันถังเชื้อเพลิง 0.12 BAR
แหล่งผลิต ประเทศเกาหลี