เครื่องพ่นละอองฝอย Mistblower Airofog 423

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

        เครื่องพ่นหมอกควันละอองฝอย ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการกำจัดยุงและ แมลง สามารถใช้ในการ กำจัดแมลง ศัตรูต่างๆ เชื้อรา เชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ในอาคารบ้านเรือน สถานที่ประกอบอาหาร และคอกสัตว์
• เพื่อควบคุมโรคติดต่อและพาหะ ป้องกันและกำจัดศัตรูต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง
• เพื่อใช้ในการป้องกันสินค้าที่เก็บในห้องเก็บของ ในโรงงาน และโกดังที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร และอาหาร
• เพื่อใช้ในการป้องกันพืชผลทางการเกษตร ที่ปลูกในไร่ สวน แปลงผัก และในเรือนเพาะปลูก

Product Specification คุณสมบัติของเครื่องพ่นหมอกควัน
เครื่องยนต์ แบบ 2 จังหวะ เบนซิน
กำลังเครื่องยนต์ 2.6 กิโลวัตต์/ 3.5 แรงม้า
ระบบสตาร์/ระบบจุดระเบิด แบบลานกระตุก / คอยล์อิเล็กทรอนิกส์
ขนาดถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง 1.4 ลิตร
ขนาดถังบรรจุน้ำยาเคมี 11.35 ลิตร
หัวฉีดควบคุมการไหลน้ำยาเคมี ปรับอัตราการไหลได้ 4 ระดับ
ระยะการพ่น (ประมาณ) แนวนอน 11.6 เมตร
แนวตั้ง 9.5 เมตร
น้ำหนักเครื่องเปล่า 11.5 กิโลกรัม