ร้านแสนสบาย
ตัวอย่างข้อมูล กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบแบ่งกลุ่ม

            วัตถุประสงค์หลัก เพื่อรวบรวมข้อมูล ผลิตภัณฑ์บางกลุ่ม
เพื่อต้องการให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
จึงเป็นแนวทางในการจัดเก็บรวมรวม ผลิตภัณฑ์ บางกลุ่ม  
แก่ผู้ต้องการสืบค้นข้อมูลรายละเอียด ผลิตภัณฑ์บางตัวหรือในกลุ่มนั้นๆ
ให้เกิดความสะดวก ยิ่งขึ้น

                  เว็บไซต์  แสนสบาย12 เป็นเว็บไซต์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ใช้ใน หน่วยงานราชการ, บริษัทเอกชน อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษา และเป็นข้อมูลของ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ  เพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้า
แก่หน่วยงานราชการเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานจึงมีการจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลขึ้น หรือลูกค้า
บุคลทั่วไปที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เอง ทางร้านยินดีเสนอสินค้า โดยลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้รวบรวมข้อมูล www.sansabaytwelve.com 621/13 ซ.ประดู่ 55 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร 084-7317245
Copyright ©2012 sansabaytwelve.com
E-mail : sansabay12@hotmail.com